poniedziałek, 15 maja 2017

Budowa ogrodzenia jak każda budow apolega przepisom prawa budowlanego. Poniżej informacje jakie ogrodzenie jest zgodne z prawem.

Ogrodzenie jest niezwykle ważnym elementem każdej nieruchomości i stanowi jej integralną część. Głównym zadaniem, choć nie jedynym jest ochrona posesji przed osobami niepożądanymi do wejścia na teren posesji. Postawienie ogrodzenia musi współgrać z obowiązującym prawem w Polsce, a reguluje to prawo budowlane.