poniedziałek, 15 maja 2017

Budowa ogrodzenia jak każda budow apolega przepisom prawa budowlanego. Poniżej informacje jakie ogrodzenie jest zgodne z prawem.

Ogrodzenie jest niezwykle ważnym elementem każdej nieruchomości i stanowi jej integralną część. Głównym zadaniem, choć nie jedynym jest ochrona posesji przed osobami niepożądanymi do wejścia na teren posesji. Postawienie ogrodzenia musi współgrać z obowiązującym prawem w Polsce, a reguluje to prawo budowlane.


Każdy kto budował dom lub ogradzał inną posesję spotkał się, z tzw. zasadą prawej strony. Chodzi w niej o to, że właściciel nieruchomości ma obowiązek ogrodzenia swojej działki od frontu oraz od prawej strony. Co z ogrodzeniem tyłu posesji? Ta część ogrodzenia znajdująca się z tyłu posesji powinna być sfinansowana w połowie z sąsiadem, z którym graniczymy z tyłu posesji.
Powyższa zasada ogradzania terenu dotyczy kwestii umownie przyjętych. Tak po prostu zwykło się robić. Te zasady nie znajdują jednak odzwierciedlenia w obecnie obowiązujących przepisach. Polskie prawo nie reguluje kwestii kto powinien sfinansować koszty budowy ogrodzenia. Okazuje się, że jest to kwestia ustalana prywatnie między sąsiadami. Musimy liczyć się z tym, że nasz sąsiad może stwierdzić iż na razie nie planuje stawiania ogrodzenia albo w ogóle go nie potrzebuje. Wówczas sami będziemy musieli sfinansować koszt budowy takiego ogrodzenia.
W Kodeksie Cywilnym możemy jednak znaleźć wzmiankę o tym, że ogrodzenie znajdujące się na granicy ma służyć obu sąsiadom. Zatem bez względu na to kto sfinansował budowę ogrodzenia, to obie strony mają obowiązek ponosić koszty utrzymania tego ogrodzenia.
Ważne jest aby, ogrodzenie od strony sąsiada było usytuowane w osi działki, jeśli oczywiście sąsiad wyrazi zgodę na postawienie ogrodzenia. Inaczej rzecz ma się, gdy sąsiad nie wyrazi zgody na postawienie ogrodzenia. Wtedy nie wolno nam przekraczać granicy inwestora. Jeśli ową granicę naruszymy, to możemy zostać pozwani o naruszenie dóbr należących do sąsiada, który z nami graniczy.
Ogrodzenie od strony ulicy również nie może przekraczać granicy nieruchomości. Jeszcze inaczej rzecz się ma w przypadku działek narożnych. Nader często ogrodzenie powinno mieć ścięty narożnik jeśli takowe jest ułożenie działki. Zabieg taki jest wykonywany przez geodetów dlatego, iż ma wyeliminować możliwość utrudnienia widoczności na ulicy.
Czy budowa ogrodzenia wymaga pozwolenia na budowę? Teoretycznie nie, jednakże w czasem trzeba zgłosić planowaną budowę ogrodzenia do starostwa powiatowego. Jest to niezbędne w przypadku ogrodzeń budowanych od strony dróg, ulic, placów tudzież innych miejsc publicznych. W przypadku ogrodzeń powyżej 2,2 m musimy takiego zgłoszenia dokonać i nie ma to znaczenia z której strony posesji będzie to ogrodzenie umieszczone.
Jeśli ogrodzenie nie przekroczy 2,2 m wysokości, a postawione ma być pomiędzy sąsiadującymi nieruchomościami, to oczywiście jesteśmy zwolnieni z konieczności zgłaszania tego faktu do stosownych urzędów i starania się o pozwolenia.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz